Rendex

rendex_main_page_drama_studios-01
rendex portfolio drama studios

Rendex

Spolupráca s firmou Rendex zahŕňala vytvorenie kompletnej firemnej identity s dizajn manuálom. Výsledným produktom bolo logo, slogan, webstránka, vizitky, hlavičkový papier, návrh a výroba tričiek a dizajn na polep firemnej dodávky. Spoločnosť Rendex ponúka širokú škálu služieb v oblasti stavebníctva. Našim cieľom bolo toto prastaré remeslo obliecť do moderného šatu a zatraktívniť tak jeho komunikáciu navonok. Logo vychádza zo zaužívanej skratky RX, ktorú firma používa od začiatku fungovania. Mentolovo-zelenú farbu v logu sme zvolili pre zvýraznenie moderných metód, ktoré spoločnosť využíva pri práci. Túto farbu sme neskôr zvolili ako hlavnú a využili sme ju vo všetkých materiáloch vrátane webstránky pre zvýraznenie detailov.

Dátum
2020
Klient
Rendex
Kategória
Navštíviť web